Afbouw salderingsregeling 2031

Salderingsregeling wordt afgebouwd: wat betekent dat?

zonnepanelen

Wek je zelf energie op met zonnepanelen? Dan kun je tot 2031 het overschot aan energie nog verrekenen met de energiemaatschappij. Deze zogenaamde ‘salderingsregeling’ waarbij je voordeel ontvangt op je energiebelastingen voor het deel dat je teruglevert, eindigt per 2031. Volgens het nieuwe Wetsvoorstel van minister Wiebes wordt het belastingvoordeel vanaf januari 2023 langzaam afgebouwd. Je houdt dan alleen nog  de vergoeding voor de teruggeleverde energie (kWh). Het Wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State.

Meer weten over de salderingsregeling?

Eerder schreven wij dit artikel over de Salderingsregeling. Kort samengevat: door energie die je zelf opwekt loopt je energiemeter terug of registreert je slimme meter teruglevering. Op de jaarrekening wordt dit tegen hetzelfde tarief verrekend met de afgenomen energie. Stel: je zonnepanelen leveren 1.600 kWh op per jaar en je verbruikt 3.600. Je krijgt dan een jaarrekening voor 2.000 kWh (3.600 – 1.600). Je ontvangt hierbij voordeel op je energiebelastingen, omdat je energie teruglevert aan het net. Dit belastingvoordeel gaat dus eindigen.

Definitieve afbouw salderingsregeling: Wetsvoorstel

Minister Wiebes heeft recent het definitieve afbouwpad van de salderingsregeling bekendgemaakt. Je mag vanaf 2023 ieder jaar 9 procent minder salderen. In de periode 2023-2030 wordt op deze wijze 72 procent afgebouwd, waarna deze van het kalenderjaar 2030 naar 2031 de laatste stap van 28 naar 0 procent maakt. Eerder werd gesproken over 11% per jaar, maar dit is in overleg met belangengroeperingen teruggebracht naar 9%. Het door minister Wiebes gemaakte wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Raad van State. Nadat zij hun advies hebben uitgebracht wordt het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd ter behandeling.

Terugverdientijd zonnepanelen

Het kabinet heeft het definitieve afbouwpad voor de salderingsregeling bepaald op basis van de meest recente cijfers. Bij dit nieuwe afbouwpad is rekening gehouden met actuele cijfers, onder meer uit een onderzoek van TNO. Hieruit blijkt dat een minder snel aflopend afbouwpad het effect op de terugverdientijd van zonnepanelen verzacht, waardoor de investering aantrekkelijker blijft voor kleingebruikers. Voor de afbouw van de salderingsregeling wordt het overigens wel verplicht dat alle kleinverbruikers een meetinrichting hebben die de afname en levering van elektriciteit op het net apart kan meten.

Geen gevolgen vrijstelling belasting eigen verbruik
Naast de salderingsregeling is het ook mogelijk om als kleinverbruiker vrijstelling van belasting te krijgen op de elektriciteit die achter de meter zelf wordt opgewekt en direct wordt verbruikt. De voorgestelde afbouw van de salderingsregeling heeft geen effect op deze vrijstelling van belasting. Daarvoor betaal je als kleinverbruiker nog steeds geen energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE). Het directe eigen verbruik van de opgewekte zonnestroom levert ook daarom nog steeds het meeste voordeel op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *