Subsidies in 2020 op all-electric (ver)bouwen

Subsidies all-electric (ver)bouwen in 2020

All-electric bouwen of verbouwen kan extra aantrekkelijk zijn met een subsidie. Landelijk zijn twee subsidies beschikbaar: de SEEH en de ISDE. Gemeentelijke subsidies zijn er ook, maar die verschillen per gemeente: volgens recent onderzoek door Vattenfall biedt 41% van de gemeentes een of meerdere aanvullende subsidies. De bedragen verschillen, maar ook de maatregelen waarvoor ze gelden en de voorwaarden.

Gemeentelijke subsidies
De precieze bedragen van de tegemoetkomingen bij verduurzaming van de eigen woning verschillen sterk van gemeente tot gemeente. Ook variëren de voorwaarden: waar de ene gemeente focust op het afsluiten van aardgas, biedt de andere gemeente juist alleen een subsidie voor zonnepanelen of het aanpakken van een asbestdak. Lees meer in dit artikel. 

SEEH (Subsidie Energiebesparing Eigen Huis en isolatiemaatregelen) 
Deze landelijke subsidie kan worden aangevraagd voor investering die zorgen voor een besparing op energieverbruik, zoals spouwmuurisolatie en vloer- of bodemisolatie. Vanaf 2021 zullen naar verwachting isolatiemaatregelen vanuit de ISDE gesubsidieerd gaan worden. Dat gebeurt zodra de subsidiepot van de SEEH leeg is.

ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie voor duurzame energieopwekking)
Investeringen in duurzame vormen van energie opwekken kunnen worden gesubsidieerd uit de ISDE. Tot de met vorig jaar waren vooral de pelletkachel (50 procent van de aanvragen) en de warmtepomp (32 procent) hierbij in beeld.  Vanaf 2020 gaat de ISDE echter veranderen voor nieuwbouwwoningen. Ook verdwijnt de subsidie op pelletkachels.

Welke maatregelen komen nog wel in aanmerking voor de ISDE?
De ISDE staat niet langer open voor investeringen in nieuwbouw: concreet woningen waarvoor de aanvraag van de omgevingsvergunning op of na 1 juli 2018 is ingediend. De ISDE-subsidie was immers bedoeld om de overgang van gas naar duurzaam te stimuleren en nieuwbouw wordt standaard al niet meer aangesloten op het gasnet. Het geld gaat nu naar verdere verduurzaming van bestaande bouw. 

Warmtepompen
Subsidie op warmtepompen in bestaande bouw blijft dus bestaan, maar krijgt mogelijk wel met nieuwe regels te maken, omdat koudemiddelen in warmtepompen veel sterkere broeikasgassen bevatten dan CO2 met grote risico’s voor het klimaat als ze weglekken. Of en hoe dit van invloed wordt, wordt nu bestudeerd en hangt samen met Europese regelgeving, kwaliteit van het netwerk en onderhoud en het aanbod van duurzamere warmtepompen.

Pelletkachel/ketels: subsidie stopt
Pelletketels en ketels op houtchips (tot een vermogen van 500 kW, bestemd voor particulieren en MKB) komen niet meer in aanmerking voor ISDE-subsidie. Ze stoten te veel fijnstof, stikstofoxiden en koolmonoxide uit. Eerder dit jaar was al bekend geworden dat ook de subsidie op pelletkachels wordt geschrapt. Advies van SEO Economisch Onderzoek stelt dat de CO2-reductie niet opweegt tegen de negatieve milieueffecten op de luchtkwaliteit. 

Ook interessant: duurzame leningen
Naast deze subsidies bieden verschillende banken goedkopere leningen voor verduurzaming van het huis, zoals de energiebespaarlening. In de loop van 2020 (nog niet vanaf 1 januari) komt er ook een landelijk warmtefonds beschikbaar, met een rentepercentage dat gelijkloopt met de hypotheken. Op termijn komt die ook beschikbaar voor mensen die zelf niet kunnen financieren. Volgens kabinetsplannen kunt u maximaal 25.000 euro lenen via het warmtefonds.