Onze visie en missie

De Stichting All-Electric Bouwen streeft ernaar om alle partijen in de markt met een gefundeerd verhaal een gelijk podium te geven. Pas dan vinden wij dat u als consument echt compleet wordt voorgelicht. Ons doel is primair om u compleet voor te lichten en de criteria aan te reiken waarlangs u zelf kunt toetsen wat u wilt. Pas dan kunt u immers beoordelen welke duurzame oplossing voor u de beste oplossing is.  De inhoud van onze artikelen wordt bepaald aan de hand van vragen die bij onze stichting binnenkomen, al dan niet via onze partners.

Waar begin ik als ik duurzaam wil bouwen?